Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 76/2018 rd

Senast publicerat 26-06-2019 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 76/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner samt till lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1072/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1073/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.05.2018Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPäivi Päivänsalo Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018.

Första behandlingen

13.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 76/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 76/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.11.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.06.2018
Behandlingen avslutad08.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetsförsäkringsocialskyddsavgifterlönerinkomsterregisterrätt till informationförskottsuppbördskatteförvaltningarbetspensionsanstalterutbildningArbetslöshetsförsäkringsfondPensionsskyddscentralen