RP 76/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner samt till lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst05.12.2018
Författningssamlingen1072/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning
Stadfäst05.12.2018
Författningssamlingen1073/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum31.05.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Päivi  Päivänsalo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum01.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 76/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 76/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum26.11.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum28.11.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.06.2018
Behandlingen avslutad08.11.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetslöshetsförsäkring  socialskyddsavgifter  löner  inkomster  register  rätt till information  förskottsuppbörd  skatteförvaltning  arbetspensionsanstalter  utbildning  Arbetslöshetsförsäkringsfond  Pensionsskyddscentralen 
Senast publicerat 26-06-2019 11:22