Senast publicerat 21-06-2021 19:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 76/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Andra behandlingen
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 6 a § i lagen om Utbildningsstyrelsen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 10 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 11 § i lagen om fritt bildningsarbete
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 40 § i lagen om grundläggande utbildning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.05.2021UndertecknareundervisningsministerJussi SaramoUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådPiritta SirvioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021.

Första behandlingen

10.06.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

16.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 76/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.06.2021
Behandlingen avslutad09.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

livslångt lärandeservicecentralersysselsättningspolitikarbetskraftspolitikkompetensutvecklingarbetslivinformationstjänstrådgivningstatsbidragutbildningUtbildningsstyrelsenUndervisnings- och kulturministeriet