RP 78/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om hemkommun
Författningssamlingen669/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Författningssamlingen670/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 5 § i lagen om beskattningsförfarande
Författningssamlingen671/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.05.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.05.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum16.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 78/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum16.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 78/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum28.06.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum29.06.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.05.2016
Behandlingen avslutad14.06.2016
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddemografiska informationssystem  inspelning  fel  rättelseyrkande  ändringssökande  lag om hemkommun  flyttning  register  beskattning  personuppgifter  anmälningsplikt  Befolkningsregistercentralen 
Senast publicerat 29.8.2016 13:08