Senast publicerat 13-01-2021 13:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 78/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
429/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.05.2020UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenFöredraganderegeringsrådMarjaana  MaisonlahtiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.05.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.5.2020.

Första behandlingen

29.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 78/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

02.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 78/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.05.2020
Behandlingen avslutad28.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösacoronavirussmittsamma sjukdomararbetslöshetsersättningarmobilitetsäsongsarbetelönerarbetsvägunderstöd (bidrag)deltidsarbete