Senast publicerat 27-09-2022 14:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 78/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
Stadfäst
13.08.2021
Författningssamlingen
769/2021
Fördragsserien
2/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Överenskommelse om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
Författningssamlingen
10/2022
Fördragsserien
3/2022
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.05.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörEeva Asikainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.6.2021.

Första behandlingen

01.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 78/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

04.06.2021
Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 78/2021 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 78/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021
Behandlingen avslutad27.05.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

fordonbesiktningömsesidighetinternationella överenskommelserinternationell trafikelfordonhybridbilargasbilar