Senast publicerat 05-09-2022 14:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 79/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Stadfäst
27.05.2021
Författningssamlingen
435/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.05.2021UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeindustrirådMikko HuuskonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

18.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.05.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.5.2021.

Första behandlingen

20.05.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

21.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 79/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

25.05.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

26.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.05.2021
Behandlingen avslutad20.05.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

evenemang för allmänhetenkostnadergarantistatsstödföretagunderleveranscoronavirussmittsamma sjukdomarallmännyttiga tjänster