Senast publicerat 20-02-2018 11:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 8/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
437/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.02.2017UndertecknareMiljöministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2017.

Första behandlingen

29.03.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 8/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

05.04.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 8/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.04.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.04.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.02.2017
Behandlingen avslutad24.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

miljöskyddmiljötillståndmiljöeffekteravregleringregistreringdjurstallarlösningsmedelrådgivningbetongindustri