RP 8/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 29 § i lagen om överlåtelseskatt
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.08.2019
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Ilkka  Harju
Statsrådet överlämnade propositionen.
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbeskattning  offentlighet  fastigheter  diarieföring  fastighetsregister  rätt till information  dataöverföring  överlåtelseskatt  skatteförvaltning  Lantmäteriverket 
Senast publicerat 22.8.2019 11:52