Senast publicerat 29-12-2020 11:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kärnenergilagen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
964/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 21 § säkerhetsutredningslagen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
965/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av gruvlagen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
966/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.02.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigOuti SlantStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 8/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 8/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.02.2020
Behandlingen avslutad05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kärnenergisäkerhetsutredningarkärnavfallkärnsäkerhetstrålsäkerhethotobemannade luftfarkosterhundsäkerhetsbranschenbefogenhetpersonalutbildningmaktbruktransportkontrollrumhälsokontroller