Senast publicerat 20-04-2017 14:26
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 80/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Stadfäst
29.01.2016
Författningssamlingen
108/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Stadfäst
29.01.2016
Författningssamlingen
109/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

10.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.

Första behandlingen

08.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2015
Behandlingen avslutad02.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förskolepedagogikdaghemfamiljedagvårdsubjektiva rättigheterarbetstagareföretagarestuderandeföräldrarprivatvårdsstödomfångStöd för vård av barn i hemmet