RP 80/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen108/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen109/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.10.2015
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisnings- och kulturminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum10.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.11.2015
Behandlingen avslutad02.12.2015
+ Kulturutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförskolepedagogik  daghem  familjedagvård  subjektiva rättigheter  arbetstagare  företagare  studerande  föräldrar  privatvårdsstöd  omfång  Stöd för vård av barn i hemmet 
Senast publicerat 20.4.2017 14:26