Senast publicerat 11-07-2022 08:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 80/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
907/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
908/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 77 och 79 § i utlänningslagen
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
909/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
910/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 c § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
911/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.06.2017UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPaula RisikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.06.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017.

Första behandlingen

09.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 80/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.11.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-13. i proposition RP 80/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.11.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.11.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.09.2017
Behandlingen avslutad25.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetstagaresäsongsarbetetredjeländerarbetstillståndutsända arbetareEU-länderjämlikhetsocialskyddhälso- och sjukvårddirektivarbetsförhållanden (omständigheter)uppehållstillståndutländsk arbetskraftarbetarskyddövervakningregisterEuropeiska unionen