RP 80/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen907/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen908/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 77 och 79 § i utlänningslagen
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen909/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen910/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 3 c § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen911/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 8
Överlämnats
Datum28.06.2017
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Paula  Risikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.06.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 80/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.11.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum22.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-13. i proposition RP 80/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum23.11.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum24.11.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2017
Behandlingen avslutad25.10.2017
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordarbetstagare  säsongsarbete  tredjeländer  arbetstillstånd  utsända arbetare  EU-länder  jämlikhet  socialskydd  hälso- och sjukvård  direktiv  arbetsförhållanden  uppehållstillstånd  utländsk arbetskraft  arbetarskydd  övervakning  register  Europeiska unionen 
Senast publicerat 29-03-2019 11:04