Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 80/2019 rd

Senast publicerat 03-03-2020 17:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 80/2019 rd

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Avgörande behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1311/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1312/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1313/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.11.2019Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådMarjaana  Maisonlahti Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.

Första behandlingen

04.12.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

05.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

11.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.11.2019
Behandlingen avslutad29.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösaaktivitetsysselsättning (process)förmånerarbetslöshetskassor