RP 80/2019 rd

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Avgörande behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst19.12.2019
Författningssamlingen1311/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst19.12.2019
Författningssamlingen1312/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst19.12.2019
Författningssamlingen1313/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.11.2019
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Marjaana   Maisonlahti
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum05.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.11.2019
Behandlingen avslutad29.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutkomstskydd för arbetslösa  aktivitet  sysselsättning (process)  förmåner  arbetslöshetskassor   
Senast publicerat 03-03-2020 17:46