Senast publicerat 22-06-2021 15:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 80/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av arbetarskyddslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.05.2021UndertecknareundervisningsministerJussi SaramoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJarno VirtanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.

Första behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 80/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 80/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.05.2021
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetssäkerhetriskbedömningarbetsresornattarbetepersonuppgifterarbetsbelastning