Senast publicerat 24-06-2021 10:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 80/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av arbetarskyddslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.05.2021UndertecknareundervisningsministerJussi SaramoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJarno VirtanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.

Första behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 80/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 80/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.05.2021
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetssäkerhetriskbedömningarbetsresornattarbetepersonuppgifterarbetsbelastning