Senast publicerat 11-07-2022 08:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 81/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen
Stadfäst
02.11.2017
Författningssamlingen
726/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 32 § i bränsleavgiftslagen
Stadfäst
02.11.2017
Författningssamlingen
727/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 96 § i fordonslagen
Stadfäst
02.11.2017
Författningssamlingen
728/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 10 § i lagen om ordningsbotsförseelser
Stadfäst
02.11.2017
Författningssamlingen
729/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.06.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.06.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.10.2017.

Första behandlingen

17.10.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 81/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

20.10.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 81/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.10.2017
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2017
Behandlingen avslutad11.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fordonsskattjämlikhetstraffbeskattningförseelserbränsleskattfordonkörförbudtrafikövervakning