RP 81/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1480/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1481/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1482/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 17 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1483/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1484/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 4
Överlämnats
Datum07.11.2019
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Liisa   Holopainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum28.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 81/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 81/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum16.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.11.2019
Behandlingen avslutad26.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhälso- och sjukvård  apparater  teknologi  tillstånd (lov)  övervakning  organisering  avgifter  granskning  ändringssökande  rättegång  patientsäkerhet  förvaltningsärenden  vävnader  genteknik  biobanker  embryo  fertilitetsbehandling  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Senast publicerat 03-03-2020 17:49