Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 81/2020 rd

Senast publicerat 03-12-2020 13:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 81/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
916/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
917/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.05.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterarePekka PaaermaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 81/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 81/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2020
Behandlingen avslutad04.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösabostadsbidragarbetsmarknadsstödlikviditetutsatt tidförhandsuppgifteranmälningarstatsandelardagpenningFolkpensionsanstalten