RP 82/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1709/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av naturvårdslagen
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1710/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 42 och 75 § i jaktlagen
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1711/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.10.2015
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Undertecknarenäringsminister
Olli  Rehn
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 82/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 82/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.11.2015
Behandlingen avslutad02.12.2015
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordfrämmande arter  floravård  förordningar  biologisk mångfald  import  risker  verkställande  förstöring  spridning (process)  internationell handel  naturskydd  Europeiska unionen 
Senast publicerat 20-04-2017 14:22