Senast publicerat 30-01-2021 15:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 83/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om konkurrensrättsligt skadestånd och ändring av konkurrenslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om konkurrensrättsligt skadestånd
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1077/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Rubrik
2 Lag om ändring av konkurrenslagen
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1078/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.05.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.05.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.10.2016.

Första behandlingen

13.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.10.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.10.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.10.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.05.2016
Behandlingen avslutad06.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

konkurrensrättskadestånddirektivkartellerbevisbördaavgiftermarknadsdominanskonkurrensbegränsningarverkställighetkäromålrättsskyddpreskriptionförlikningEuropeiska unionen