RP 83/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeFörsta behandlingen
Första behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Laki metsästyslain muuttamisesta
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.06.2018
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
jord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 83/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum20.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.06.2018
Behandlingen avslutad19.06.2018
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordjakt  kaja  skadedjur  glesbygdsområden  landsbygd  skador   
Senast publicerat 20.6.2018 21:58