RP 83/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Laki metsästyslain muuttamisesta
Stadfäst13.07.2018
Författningssamlingen555/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.06.2018
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandeäldre regeringssekreterare
Teemu   Nikula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 83/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum20.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.06.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.06.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 83/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum28.06.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum29.06.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.06.2018
Behandlingen avslutad19.06.2018
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordjakt  kaja  skadedjur  glesbygdsområden  landsbygd  skador   
Senast publicerat 24.8.2018 11:31