RP 83/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst19.12.2019
Författningssamlingen1418/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst19.12.2019
Författningssamlingen1419/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.11.2019
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Joni   Rehunen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum16.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.11.2019
Behandlingen avslutad29.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutkomstskydd för arbetslösa  karriär  arbetslöshetspenning  åldersgränser  socialskyddsavgifter  pensionsålder  äldre arbetstagare   
Senast publicerat 03-03-2020 17:46