Senast publicerat 29-03-2023 15:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 83/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Veterinärvårdslag
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
285/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
286/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 6 och 16 § i lagen om medicinsk behandling av djur
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
287/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 73 § i livsmedelslagen
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
288/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 67 och 98 § i lagen om djursjukdomar
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
289/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.05.2022Undertecknarejord- och skogsbruksministerAntti KurvinenUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådJohanna WalliusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2023.

Första behandlingen

31.01.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 83/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.02.2023
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

08.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 83/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.02.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.06.2022
Behandlingen avslutad25.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

veterinärtjänstveterinärvårdkommunertjänster (service)ansvaravgifterproduktionsdjurprivata tjänsteruniversitetveterinärerduglighet