Senast publicerat 24-08-2020 10:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 84/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Stadfäst
13.03.2020
Författningssamlingen
113/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.11.2019Undertecknarekommun- och ägarstyrningsministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanIsamaria MäkiahoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020.

Första behandlingen

26.02.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 84/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 84/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

06.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.11.2019
Behandlingen avslutad21.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

servicecentralerstatenverkställande direktörerpersonaltjänsteansvarinformations- och kommunikationsteknikförvaltningFinansministeriet