Senast publicerat 27-12-2022 12:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 85/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
607/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.05.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredraganderegeringsrådMatleena Kurki-SuutarinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2021.

Första behandlingen

16.06.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

17.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 85/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021
Behandlingen avslutad15.06.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

trafikservicegodstrafikgränsstationertrafikledningförtullninggränskontrollerinformationssystempersonuppgifterlångtradartrafikreserveringardatasekretessköerFinlandRyssland