Senast publicerat 01-11-2022 10:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 86/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
Stadfäst
26.08.2022
Författningssamlingen
793/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 87 § i trafikförsäkringslagen
Stadfäst
26.08.2022
Författningssamlingen
794/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.05.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareMilla MustamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022.

Första behandlingen

21.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 86/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.06.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 86/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.07.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.06.2022
Behandlingen avslutad15.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

trafiksäkerhetvägtrafiktrafikundervisningavgiftertrafikförsäkringförsäkringsbolaginsolvensEU-direktivTrafikskyddet