RP 87/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1269/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1270/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1271/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1272/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 33 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1273/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 4
Överlämnats
Datum13.06.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Hanna  Tossavainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 87/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 87/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.06.2018
Behandlingen avslutad08.11.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinkomster  informationssystem  arbetspensioner  pensioner  försummelse  anmälningsplikt  löner  arbetsolycksfall  yrkessjukdomar  dagpenning  skatteförvaltning  Statskontoret 
Senast publicerat 28-12-2018 14:43