Senast publicerat 23-06-2022 12:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 87/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1269/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1270/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1271/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1272/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 33 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1273/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.06.2018Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareHanna Tossavainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018.

Första behandlingen

13.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 87/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 87/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.06.2018
Behandlingen avslutad08.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inkomsterinformationssystemarbetspensionerpensionerförsummelseanmälningspliktlönerarbetsolycksfallyrkessjukdomardagpenningskatteförvaltninginkomstregisterStatskontoret