RP 87/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskott
Meddelande om dokument
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 38 § i lagen om underhållsstöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 22 § i lagen om pensionsstöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av folkpensionslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 36
Överlämnats
Datum14.11.2019
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Kirsi  Päivänsalo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum15.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum19.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordsocialskydd  försäkring  datasekretess  förordningar  försäkringsbolag  kreditinstitut  brott (juridik)  personuppgifter  brottslig bakgrund  domar  missbruk  register  utlämnande av uppgifter  samtycke  tystnadsplikt  förseelser  Europeiska unionen 
Senast publicerat 20.1.2020 11:13