RP 87/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 38 § i lagen om underhållsstöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 22 § i lagen om pensionsstöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av folkpensionslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 36
Överlämnats
Datum14.11.2019
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Kirsi  Päivänsalo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum15.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum19.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum18.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum19.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. och 8.-41. i proposition RP 87/2019 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 7. i proposition RP 87/2019 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum19.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum24.03.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. och 8.-41. i proposition RP 87/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 7. i proposition RP 87/2019 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum24.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum27.03.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum30.03.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.11.2019
Behandlingen avslutad10.03.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordsocialskydd  försäkring  datasekretess  förordningar  försäkringsbolag  kreditinstitut  brott (juridik)  personuppgifter  brottslig bakgrund  domar  missbruk  register  utlämnande av uppgifter  samtycke  tystnadsplikt  förseelser  Europeiska unionen 
Senast publicerat 28-04-2020 16:19