Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 87/2020 rd

Senast publicerat 08-01-2021 10:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 87/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1270/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1271/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.06.2020UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarearbetsministerTuula HaatainenFöredragandekonsultativ tjänstemanElina  IsokselaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.

Första behandlingen

07.12.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 87/2020 rd och lagförslaget i proposition RP 114/2020 rd sammanförda till lagförslag 1 enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 2 och 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.12.2020
Riksdagen godkände lagförslag 1-3 i proposition RP 87/2020 rd och RP 114/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

16.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.06.2020
Behandlingen avslutad03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sysselsättningspolitikkommunerarbets- och näringslivsbyråersysselsättningsgradarbetskraftstjänsterförsökarbetssökandebefogenhetrådgivningarbetslöshetsersättningararbetskraftspolitikutlåtandenarbetslösasysselsättningsanställda