Senast publicerat 11-01-2022 12:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 88/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1618/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1619/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

03.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 88/2015 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 3/2015 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 88/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionLM 3/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2015
Behandlingen avslutad04.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

öppethållningminuthandelfrisersalongerköpcentrumundantagslovsmåföretagarelediga dagar