Senast publicerat 15-01-2020 12:35
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 88/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
190/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
191/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
192/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 10 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
193/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av rättegångsbalken
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
194/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.06.2018UndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådOuti Kemppainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

05.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018.

Första behandlingen

10.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 88/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 88/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.01.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.01.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.09.2018
Behandlingen avslutad05.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vårdnad om barnumgängesrättbarnets bästaminderårigasamrådsförfaranderättegångmänskliga relationerväxelboendefamiljevåldföräldrarrätt till information