Senast publicerat 18-01-2022 15:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 88/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 IV tilläggsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
511/2020
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.06.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Remissdebatt

11.06.2020
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 23-27/2020 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2020.

Enda behandlingen

25.06.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Riksdagens skrivelse

26.06.2020
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

26.06.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Enda behandlingen

26.06.2020
Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 88/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 97/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 23-27/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.06.2020
Behandlingen avslutad24.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsbudgetercoronavirussmittsamma sjukdomarefterfråganekonomisk tillväxtklimatförändringarkriserTilläggsbudgetar