Senast publicerat 04-03-2020 18:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 89/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
1546/2019
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.11.2019UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerMika LintiläFöredragandeavdelningschefSami  YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

29.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

20.12.2019
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeter