RP 9/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Dataskyddslag
Stadfäst05.12.2018
Författningssamlingen1050/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 38 kap. 9 och 10 § i strafflagen
Stadfäst05.12.2018
Författningssamlingen1051/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst05.12.2018
Författningssamlingen1052/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst05.12.2018
Författningssamlingen1053/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum01.03.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Anu  Talus
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum02.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum26.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum06.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 9/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 4. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum09.11.2018
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 9/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 4. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.11.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum23.11.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.03.2018
Behandlingen avslutad25.10.2018
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökorddatasekretess  förordningar  personuppgifter  informationssamhälle  service  åldersgränser  övervakning  rättsskydd  brott (juridik)  kriminalisering (straffbeläggning)  direktiv  yttrandefrihet  forskningsverksamhet  statistikföring  arkivering  EU-länder  förseelser  påföljder  avgifter  Datasekretessnämnden  Dataombudsmannen  Europeiska unionen 
Senast publicerat 19-12-2019 15:19