Senast publicerat 06-09-2021 14:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
272/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
273/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.02.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådErja WerdiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020.

Första behandlingen

19.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 9/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

24.03.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 9/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.02.2020
Behandlingen avslutad12.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vattenvårdhavsskyddmiljökonsekvensbedömningofficiella kungörelserinformationsåtervinningmiljöns tillståndmiljöforskningutsatt tid