Senast publicerat 10-05-2021 14:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 1 kap. i sjölagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av fartygsregisterlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.02.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeenhetschefSini  WirénStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.04.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.4.2021.

Första behandlingen

28.04.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 9/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

04.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 9/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.03.2021
Behandlingen avslutad16.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

registerfartyguthyrningregistreringägandeutlandetanvändningfinländarerederiersjöfartnäringspolitik