Senast publicerat 10-02-2017 14:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 90/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av statstjänstemannalagen
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1059/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.05.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.05.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.06.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.

Första behandlingen

10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 90/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.11.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.11.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.06.2016
Behandlingen avslutad28.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tjänstemänämbetsverkbefogenhetkarensarbetsplatsbyteändringssökandepersonaltidsbegränsninganställningsvillkorarbetsrotationavtalförvaltningsdomstolar (i första instans)