Direkt till innehållet

RP 90/2019 rd

Senast publicerat 04-08-2020 11:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 90/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
Stadfäst
13.03.2020
Författningssamlingen
120/2020
Fördragsserien
47/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Överenskommelse mellan republiken Finlands regering och islamiska republiken Irans regering om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
Författningssamlingen
416/2020
Fördragsserien
48/2020
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.11.2019UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerMika LintiläFöredraganderegeringsrådIsmo  Mäenpää Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2020.

Första behandlingen

13.02.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 90/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

18.02.2020
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 90/2019 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.02.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.02.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.11.2019
Behandlingen avslutad07.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tullövervakningtullförbrytelserIraninternationella överenskommelserbrottsbekämpninghandräckningsamarbetepersonuppgifterdatasekretessförundersökning