Senast publicerat 18-01-2022 15:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 90/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
561/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.06.2020UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommunministerSirpa PaateroFöredragandebudgetchefMatti Sillanmäki Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

23.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 23.6.2020.

Första behandlingen

23.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 90/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

26.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.06.2020
Behandlingen avslutad23.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

coronaviruskommunerbasservicestatsandelarsmittsamma sjukdomarbarn (åldersgrupper)ungdomaråldringarstödservicekommunal ekonomidigitalisering (process)