Senast publicerat 12-04-2021 15:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 91/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1501/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av banlagen
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1502/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1503/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1504/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1505/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.11.2019UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerSanna MarinFöredraganderegeringssekreterareEeva  Ovaska Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2019.

Första behandlingen

10.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-45. i proposition RP 91/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-45. i proposition RP 91/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.11.2019
Behandlingen avslutad05.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

trafiksystemvägarändringssökanderättegångförvaltningsärendenofficiella kungörelserenskilda vägarstatsbidragpersontrafikbefogenhettrafikeringmyndighetergodstrafiktillstånd (lov)störningartrafikplaneringfordonTransport- och kommunikationsverketÅland