RP 92/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av mentalvårdslagen
Stadfäst08.01.2016
Författningssamlingen20/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.10.2015
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad08.12.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmental hälsa  tvångsvård  rättspsykiatri  psykiatriska patienter  utsatt tid  befogenhet  psykiatrisk vård  Institutet för hälsa och välfärd 
Senast publicerat 17-02-2017 16:00