RP 92/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeAndra behandlingen
Andra behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av upphovsrättslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
UndertecknareEuropa-, kultur- och idrottsminister
Sampo  Terho
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringsråd
Anna  Vuopala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.10.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.10.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.10.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.09.2018
Behandlingen avslutad05.10.2018
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordupphovsrätt  blinda  synskadade  direktiv  ljudböcker  talböcker  verk  EU-länder  tredjeländer  Europeiska unionen 
Senast publicerat 17.10.2018 14:22