RP 92/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av upphovsrättslagen
Stadfäst09.11.2018
Författningssamlingen849/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
UndertecknareEuropa-, kultur- och idrottsminister
Sampo  Terho
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringsråd
Anna  Vuopala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.10.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.10.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.10.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.10.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum23.10.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.09.2018
Behandlingen avslutad05.10.2018
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordupphovsrätt  blinda  synskadade  direktiv  ljudböcker  talböcker  verk  EU-länder  tredjeländer  Europeiska unionen 
Senast publicerat 12.11.2018 12:46