Senast publicerat 14-08-2017 11:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 93/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
919/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
920/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
921/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.06.2016UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.06.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

19.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2016.

Första behandlingen

20.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 93/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

25.10.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 93/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.10.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

31.10.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.06.2016
Behandlingen avslutad14.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

terrorismbrott (juridik)strafflagresandefinansieringtvångsmedelinformationsåtervinningFörenta nationerna