RP 93/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om privata arbetsförmedlingstjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Mikko  Ojala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2018
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordoffentlig service  rekrytering  arbetssökning  landskap (provinser)  landskapsreform  arbetskraftstjänster  arbetsmarknaden  yrkesval  karriärplanering  privata tjänster  regional utveckling  företagsstöd  startbidrag  finansiering  strukturfonder  arbetsförmedling  omställningsskydd  arbetssökande  sysselsättningsutbildning   
Senast publicerat 5.7.2019 11:40