RP 93/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om privata arbetsförmedlingstjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordoffentlig service  rekrytering  arbetssökning  landskap (provinser)  landskapsreform  arbetskraftstjänster  arbetsmarknaden   
Senast publicerat 11.7.2018 09:10