Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 93/2019 rd

Senast publicerat 24-03-2020 16:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 93/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Kyrkolag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.11.2019Undertecknarevetenskaps- och kulturministerHanna KosonenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådJoni HiitolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

04.12.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

05.12.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kyrkolagarfamiljeledigheträttegångförvaltningsärendenarbetsgivareförsummelse