RP 93/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Kyrkolag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum28.11.2019
Undertecknarevetenskaps- och kulturminister
Hanna  Kosonen
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringsråd
Joni  Hiitola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum04.12.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum05.12.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.12.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 5.12.2019 13:10