Senast publicerat 05-07-2021 12:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 93/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
687/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
688/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.05.2021UndertecknareundervisningsministerJussi SaramoUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådAnne-Marie BrissonStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021.

Första behandlingen

10.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 93/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 93/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.06.2021
Behandlingen avslutad09.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

grundläggande utbildningdistansundervisningcoronavirussmittsamma sjukdomarsäkerhet och trygghetEuropeiska skolan i Helsingfors