Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 94/2015 rd

Senast publicerat 17-02-2017 17:17
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 94/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1653/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1654/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad08.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösaarbetslöshetsförsäkringförsäkringspremierföretagarefinansieringverkställandeförsäkringsanstalterindrivningLöntagares arbetslöshetsförsäkringsavgiftArbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremieArbetslöshetsförsäkringsfond