Senast publicerat 24-10-2018 12:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 94/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
427/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av territorialövervakningslagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
428/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 62 och 78 § i värnpliktslagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
429/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.06.2016UndertecknareFörsvarsministerietUndertecknareförsvarsministerJussi NiinistöStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.06.2016
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017.

Första behandlingen

31.05.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

02.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 94/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

06.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

07.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 94/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.06.2016
Behandlingen avslutad18.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

försvarsmakteninternationell hjälpverksamhetsäkerhetspolitikEU-länderkrishanteringinternationell verksamhetbeväringarmilitär hjälpsjöbevakningluftbevakningsamarbeteEuropeiska unionen