RP 94/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
Stadfäst28.06.2017
Författningssamlingen427/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av territorialövervakningslagen
Stadfäst28.06.2017
Författningssamlingen428/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 62 och 78 § i värnpliktslagen
Stadfäst28.06.2017
Författningssamlingen429/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.06.2016
UndertecknareFörsvarsministeriet
Undertecknareförsvarsminister
Jussi  Niinistö
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum03.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.06.2016
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum07.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum30.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum31.05.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum31.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum02.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 94/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum02.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 94/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum14.06.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum16.06.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.06.2016
Behandlingen avslutad18.05.2017
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförsvarsmakten  internationell hjälpverksamhet  säkerhetspolitik  EU-länder  krishantering  internationell verksamhet  beväringar  militär hjälp  sjöbevakning  luftbevakning  samarbete  Europeiska unionen 
Senast publicerat 24.10.2018 12:19