RP 94/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 48 kap. 3 § i strafflagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 48 kap. 3 § i strafflagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandeförvaltningssekreterare
Tia  Laine-Ylijoki-Laakso
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.09.2018
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  anmälningsplikt  djurstallar  övervakning  miljötillstånd  pälsdjursfarmer  förseelser  djur  miljöolägenheter  straff   
Senast publicerat 16.10.2018 12:22