RP 94/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 48 kap. 3 § i strafflagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1166/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 48 kap. 3 § i strafflagen
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1167/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandeförvaltningssekreterare
Tia  Laine-Ylijoki-Laakso
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.09.2018
Behandlingen avslutad07.11.2018
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  anmälningsplikt  djurstallar  övervakning  miljötillstånd  pälsdjursfarmer  förseelser  djur  miljöolägenheter  straff   
Senast publicerat 21.12.2018 13:28