Senast publicerat 15-01-2020 16:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 94/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 48 kap. 3 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1166/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 48 kap. 3 § i strafflagen
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1167/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.06.2018Undertecknarebostads-, energi- och miljöministerKimmo TiilikainenUndertecknareMiljöministerietFöredragandeförvaltningssekreterareTia Laine-Ylijoki-Laakso Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018.

Första behandlingen

13.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.09.2018
Behandlingen avslutad07.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

miljöskyddanmälningspliktdjurstallarövervakningmiljötillståndpälsdjursfarmerförseelserdjurmiljöolägenheterstraff