Direkt till innehållet

RP 94/2019 rd

Senast publicerat 30-01-2020 13:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 94/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Stadfäst
16.01.2020
Författningssamlingen
6/2020
Fördragsserien
3/2020
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.11.2019UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredragandeundervisningsrådTiina PoloStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2019.

Enda behandlingen

10.12.2019
Riksdagen godkände avtaleti regeringens proposition RP 94/2019 rd.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.12.2019
Behandlingen avslutad05.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vuxenutbildninginternationella överenskommelsernordiskt samarbetearbetskraftsutbildningFinlandNorgeSverigestiftelserNordkalotten