Senast publicerat 13-01-2022 09:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 94/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om ut-komstskydd för arbetslösa
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
501/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
502/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
503/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
504/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.06.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareMarko LeimioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020.

Första behandlingen

16.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 94/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

22.06.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 94/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.06.2020
Behandlingen avslutad12.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetslöshetspenninglöntagarecoronavirussmittsamma sjukdomararbetslöshetskassortidsbegränsningförutsättningararbetsmarknadsstödutkomstskydd för arbetslösaarbetslöshetsersättningarsjälvriskutkomst