Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 95/2015 rd

Senast publicerat 09-09-2016 08:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 95/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
04.12.2015
Författningssamlingen
1413/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2015.

Första behandlingen

19.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 95/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 95/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.11.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

27.11.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad17.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetsförsäkringförsäkringspremierföretagareaffärsverkuniversitetsjälvriskLöntagares arbetslöshetsförsäkringsavgiftArbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremieArbetslöshetsförsäkringsfond