RP 95/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst04.12.2015
Författningssamlingen1413/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.10.2015
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Hanna  Mäntylä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum18.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum19.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 95/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum19.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum24.11.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 95/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum24.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum26.11.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum27.11.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad17.11.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetslöshetsförsäkring  försäkringspremier  företagare  affärsverk  universitet  självrisk  Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift  Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie  Arbetslöshetsförsäkringsfond 
Senast publicerat 09-09-2016 08:51